DARIJA WALTER

Darija već devet godina provodi projekte u Udruzi PLANTaža u gradu Osijeku. Djeluje kao project manager te ima veliko iskustvo u provedbi EU projekata.

Također, radi kao media freelancer, a od nedavno se našla u poduzetničkim vodama. Ljubav prema prirodi potaknula ju je na pokretanje novih ideja koje su svoje mjesto pronašle u obrtu Zeleni ured. Licencirana je permakulturna dizajnerica, a najviše ju inspiriraju novi izazovi. Smatra se urbanom i ekološkom aktivisticom te kroz Udrugu okuplja mlade pojedince koji žele razvijati održive i kreativne projekte.

Upoznaj ostale Green Lidere