Misli globalno, djeluj lokalno

Grad Koprivnica 2

Uloga JLP(R)S u projektu/mjeri/aktivnosti
Nositelj
Naziv projekta/mjere/aktivnosti
Sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada
Lokacija provedbe aktinosti
Grad Koprivnica
Razdoblje provedbe aktinosti
07/2022-03/2023
Navedite na koji okolišni cilj održivog razvoja je projekt/mjera/aktivnost bila usmjerena na očuvanje prirode i bioraznolikosti, održivu potrošnju i proizvodnju, gospodarenje otpadom, održivu energiju, obrazovanje o održivosti, održivi transport, zelenu infrastrukturu, prilagodbu klimatskim promjenama i sl
Projektnim aktivnostima ostvario se utjecaj na okolišne ciljeve održivog razvoja usmjerene na ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, očuvanje prirode i bioraznolikosti, gospodarenje otpadom i obrazovanje o održivosti.
| 1 |
Osnovni opis projekta/mjere/aktivnosti – treba opisati ciljeve, aktivnosti koje su se provodile, način provedbe (u partnerstvu ili samostalno), i sl.
Cilj projekta bila je nabava nove komunalne opreme - rolo kontejnera i edukacija stanovništva, odnosno djece svih vrtića na području grada Koprivnice na temu mjera sprječavanja nastanka i odvojenog sakupljanja otpada. Provedenom aktivnošću nabave rolo kontejnera cilj je bio poticanje odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, odnosno obrada biorazgradivog otpada i smanjenje količine istog na odlagalištima. Provedbom edukativnih aktivnosti s 875 djece podigla se njihova svijest o mjerama sprječavanja nastanka i odvojenog sakupljanja otpada. Kako bi na djeci prihvatljiv način približili važnosti recikliranja, kompostiranja i odvojenog odlaganja komunalnog otpada kroz projekt su izrađene maskote "Mirko Reciklirko" i "Mirka Kompostirka". Također, nabavljeni su i edukativni/promotivni materijali koji su podijeljeni djeci tijekom edukativnih radionica. Grad Koprivnica projektne aktivnosti proveo je u suradnji s Gradskim komunalnim poduzećem Komunalac d.o.o.
| 2 |
Opišite kako je projekt/mjera/aktivnost doprinio postizanju okolišnih ciljeva održivog razvoja u vašoj JLP(R)S te opis učinaka
Prema službenim podacima MINGOR-a za 2021. godinu, Grad Koprivnica se nalazi na drugom mjestu u RH sa stopom od 55,40% odvojeno sakupljenog otpada.Velika stopa odvajanja komunalnog otpada rezultat je značajnih ulaganja u infrastrukturu za odvajanje otpada i edukacije stanovništva.Koprivnica je prepoznata po visokoj kvaliteti gospodarenja otpadom, čemu doprinosi ulaganje u edukaciju građana,a poseban naglasak stavljen je na edukaciju djece.Ovaj projekt podizanja svijesti vrtićaraca grada Koprivnice o mjerama sprječavanja nastanka otpada čini doprinos povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada.Mirko Reciklirko i Mirka Kompostirka uče djecu o pravilnom razvrstavanju otpada,potrebi razvrstavanja biootpada te zbrinjavanju i kompostiranju istog.Projekt doprinosi Planu gospodarenja otpadom grada Koprivnice 2018.-2023. godine, Mjeri 5.2. Provedba akt predviđenih Pr. izo-info aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom i Mjeri 7.1 Smanjivanje ili sprječavanje nastanka otpada.
| 3 |
Opišite ostvarenu pozitivnu vidljivost u medijima, društvenim mrežama ili drugim kanalima komunikacija s javnošću
Projekt je promoviran u većini lokalnih medija – od tiskovina do web portala, kao i na web stranicama Grada Koprivnice i Komunalca d.o.o. Koprivnica. Također, svaka edukativna radionica koja je održana u vrtićima popraćena je fotodokumentacijom i videom na društvenim mrežama (Facebook), kako bi i putem ostalih komunikacijskih kanala doprinijeli povećanju svijesti o nužnosti odvajanja recikliranog otpada.
| 4 |
Je li javnost sudjelovala i na koji način?
Javnost u širem smislu je dobila informacije preko sredstava javnog priopćavanja, a u užem smislu sudjelovalo je nekoliko javnosti – djeca vrtićke dobi koja su direktno sudjelovala u projektu, odgojitelji i osoblje svih vrtića u Koprivnici koji su uz djecu sudjelovali u projektu, roditelji djece koji su posredno sudjelovali te dobili uvid u radionice i materijale koje su djeca dobila – kape, majice, bojanke, bilježnice i bojice.
| 5 |
Koji su koraci poduzeti za razmjenjivanje dobre prakse u provedbi okolišnih ciljeva održivog razvoja s drugim JLP(R)S-a (na primjer sudjelovanjem u poslovnim mrežama, promicanjem na konferencijama)?
Projekt provodi Grad Koprivnica u suradnji sa Gradskim komunalnim poduzećem Komunalac d.o.o. Koprivnica. Djelatnici Komunalca provode edukacije u gradskim vrtićima zajedno s maskotama Mirkom Reciklirkom i Mirkom Kompostirkom kroz zajedničko predstavljanje djeci te grupnom radu maskota i djece koja rade na bojankama i raznim igrama odvajanja otpada koje se organiziraju u suradnji s djelatnicima vrtića. S obzirom da je Komunalac d.o.o. Koprivnica u vlasništvu još osam jedinica lokalne samouprave (općine Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Sokolovac i Peteranec), Komunalac d.o.o. provodi slične radionice i u vrtićima navedenih općina tako promovirajući dobru praksu u provedbi okolišnih ciljeva na druge okolne općine. Maskote Mirko Reciklirko i Mirka Kompostirka često obilaze i educiraju djecu putem raznih igara i radionica koje se odnose na pravilno razvrstavanje otpada, ne samo u vrtićima, već i u osnovnim školama.
| 6 |
Na kraju navedite dodatne informacije o projektu/mjeri/aktivnosti za koje smatrate da su značajne i navedite izvore gdje se informacije mogu provjeriti
Grad Koprivnica u suradnji s Komunalcem d.o.o. provodi edukacije na teme zaštite okoliša, odvajanja otpada i sl. Ovim projektom provedeno je ukupno 16 radionica za ukupno 875 djece na području svih vrtića grada Koprivnice.Edukacije su uspješne iz razloga što se počinju provoditi u ranoj životnoj dobi te se osim edukacija organizira i sustav odvojenog sakupljanja otpada pri čemu djeca uz pomoć odgajatelja stječu potrebu i naviku odgovornog ponašanja prema otpadu,koja ostaje za čitav život.
Misli globalno, djeluj lokalno - Grad Koprivnica 2

Žao nam je. Glasanje je namjenjeno samo članovima žirija.