Misli globalno, djeluj lokalno

Grad Split

Uloga JLP(R)S u projektu/mjeri/aktivnosti
Nositelj
Naziv projekta/mjere/aktivnosti
Biraj biciklu!
Lokacija provedbe aktinosti
8 gradova i općina Urbane aglomeracije Split (Grad Split, Solin, Kaštela i Trogir i općine Klis, Dugopolje, Podstrana i Dicmo)
Razdoblje provedbe aktinosti
ožujak 2020. - siječanj 2023.
Navedite na koji okolišni cilj održivog razvoja je projekt/mjera/aktivnost bila usmjerena na očuvanje prirode i bioraznolikosti, održivu potrošnju i proizvodnju, gospodarenje otpadom, održivu energiju, obrazovanje o održivosti, održivi transport, zelenu infrastrukturu, prilagodbu klimatskim promjenama i sl
održivi transport
| 1 |
Osnovni opis projekta/mjere/aktivnosti – treba opisati ciljeve, aktivnosti koje su se provodile, način provedbe (u partnerstvu ili samostalno), i sl.
„Biraj biciklu!“ projekt je Grada Splita koji je proveden u partnerstvu sa 7 općina i gradova Urbane aglomeracije Split (gradovima Solin, Kaštela i Trogir te općinama Klis, Dugopolje, Podstrana i Dicmo). Obzirom na prethodno nedovoljno razvijen sustav alternativnog javnog prijevoza na ovom području, projektom se razvio sustav javnih bicikala te se populariziralo korištenje bicikla kao vrste prijevoza koja ima mnoge pozitivne efekte na zdravlje i na okoliš. U sklopu projekta postavljen je 41 novi terminal s ukupno 242 bicikla (od čega 116 klasičnih i 126 električnih) te je izgrađena biciklistička prometnica u Trogiru na području obalnog pojasa i označena biciklistička i pješačka staza u Splitu u uvali Trstenik. Kako bi vožnja biciklima bila što sigurnija, u sklopu projekta izrađena je i Studija potencijala razvoja biciklističkih prometnica na području UAS-a. Sve navedeno utjecalo je na povećanje broja putnika u javnom prijevozu uvodeći bicikl kao koristan alternativan oblik prijevoza.
| 2 |
Opišite kako je projekt/mjera/aktivnost doprinio postizanju okolišnih ciljeva održivog razvoja u vašoj JLP(R)S te opis učinaka
Projekt je doprinio postizanju nekoliko okolišnih ciljeva održivog razvoja; promociji i očuvanju zdravlja i zdravog života za sve generacije i većoj fizičkoj aktivnosti. Učinio je dostupnim novi oblik javnog prijevoza unaprjeđenjem infrastrukture i razvojem mreže javnih bicikli. Utjecao je na smanjenje negativnog utjecaja prometa na okoliš smanjenjem emisije CO2 i štetnih plinova i time doprinio borbi protiv klimatskih promjena. Doprinio je smanjenju buke u lokalnoj sredini, kao i smanjenju prometnih zagušenja, a time indirektno i manjem broju prometnih nesreća. Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš te uštede CO2 ogledaju se i kroz posljedicu modalne preraspodjele na održive oblike putovanja što je smanjilo ukupan broj vožnji motoriziranim vozilima i potrošnju fosilnih goriva, a time i štetne emisije. Projekt ima pozitivan utjecaj i na dugoročno poboljšanje kvalitete javnog prostora. Također se povećala svijest javnosti o svim navedenim dobrobitima ovog oblika prijevoza.
| 3 |
Opišite ostvarenu pozitivnu vidljivost u medijima, društvenim mrežama ili drugim kanalima komunikacija s javnošću
Projekt je imao veoma pozitivan odjek u medijima i na društvenim mrežama, na nacionalnoj razini, ali posebice i u lokalnim medijima koji su prenosili službeno stavljanje u rad postaja za javne bicikle u svim gradovima i općinama, kao i popratili početnu i završnu konferenciju. Mediji su na taj način građane informirali o početku rada sustava u njihovom gradu, lokacijama postaja i ostalim korisnim informacijama, što se može vidjeti iz velike količine dostavljenih linkova o medijskim objavama.
| 4 |
Je li javnost sudjelovala i na koji način?
Upravo je javnost najznačajniji promotor projekta. Projekt je popularizirao korištenje bicikla među građanima i više nego što je očekivano, i to u svih 8 gradova i općina gdje se provodio, što najbolje pokazuje broj najmova; Nextbike sustav prisutan je u 350 gradova u svijetu, a po broju dnevnih najmova Split je u top 5 gradova u svijetu, dok je broj mjesečnih najmova preko 34 000. Značaj projekta za javnost posebno u manjim općinama je što su sva naselja općina sada spojena i lakše dostupna.
| 5 |
Koji su koraci poduzeti za razmjenjivanje dobre prakse u provedbi okolišnih ciljeva održivog razvoja s drugim JLP(R)S-a (na primjer sudjelovanjem u poslovnim mrežama, promicanjem na konferencijama)?
Osim što sam projekt promiče načela partnerstva i suradnje obzirom da na njemu od pripreme, pa sve do provedbe i realizacije sudjeluje čak 8 gradova i općina, projekt je predstavljen na nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija i summita kao primjer dobre prakse u provedbi okolišnih ciljeva održivog razvoja te implementacije smart city rješenja u gradovima. Projekt su tako u više navrata predstavljali gradonačelnik grada Splita Ivica Puljak, v.d. pročelnice Službe za razvoj grada Vedrana Franić, kao i Goran Batinić, direktor Razvojne agencije Split - RaST koja je osmislila i izradila projektnu prijavu. Od međunarodnih konferencija, gradonačelnik grada Splita projekt je prezentirao 2022. godine na simpoziju Svjetskog kongresa povijesnih gradova u Quebecu u Kanadi, a u sklopu kojega je organizirana i izložba odabranih plakata gradova svjetske baštine na kojima je prezentiran između ostalog i projekt „Biraj biciklu!“ i to u kontekstu poboljšanja uvjeta za život u gradovima sa zaštićenom povijesnom jezgrom. Gradonačelnik je projekt prezentirao i u studenom prošle godine u Barceloni na Intelligent Cities Challenge Conference and Mayors Forumu (ICC Conference) u sklopu kojeg je održao prezentaciju na temu dekarbonizacije zgrada i mobilnosti, kao i u Bruxellesu na Europskom tjednu regija i gradova, najvećem okupljanju čelnika lokalnih zajednica u Europi. Projekt je između ostalih prezentirao i u sklopu ovogodišnje Liderove konferencije Smart Cities 2023, na panelu Inovacijama do održivih gradova. Vedrana Franić, tadašnja v.d. pročelnice Službe za razvoj grada, projekt je prezentirala 2022. na Smart City Expo World Congressu u Barceloni u sklopu Smart City Challenges panela te u poljskom gradu Rzeszówu na Smart City&Smart Village konferenciji gdje je delegacija Grada Splita prezentirala primjere svoje dobre prakse među kojima i projekt „Biraj biciklu!“. Goran Batinić, direktor Razvojne agencije Split – RaST, projekt je predstavio na međunarodnom sastanku u sklopu Erasmus+ projekta „Energy Usage and Green Public Transportation in Future Smart Cities“ te na Electric Evolution Festivalu koji se održao u Splitu u ožujku ove godine.
| 6 |
Na kraju navedite dodatne informacije o projektu/mjeri/aktivnosti za koje smatrate da su značajne i navedite izvore gdje se informacije mogu provjeriti
Na kraju provedbe projekta u 8 gradova i općina zabilježeno je 47.000 registriranih korisnika. Građani su potrošili 53 milijuna kalorija pri vožnji biciklima za vrijeme trajanja projekta, a samo građani grada Splita su u godinu dana 8 puta obišli zemaljsku kuglu koristeći javne bicikle. Projekt je sufinanciran sredstvima EU iz Kohezijskog fonda. Prilažu se logotip, fotografije, newsletteri, medijske objave i prezentacije projekta održane na konferencijama i kongresima.
Misli globalno, djeluj lokalno - Grad Split

Žao nam je. Glasanje je namjenjeno samo članovima žirija.