NA MLADIMA SVIJET OSTAJE

Dječji vrtić “Suncokret Sveti Đurđ”

www.djecji-vrtic-suncokret.hr
Naziv projekta/aktivnosti
Zasadi bilja što više da naš planet lakše diše
Razdoblje provedbe aktinosti
2021- daljnjega
Uloga ustanove na projektu/aktivnosti
Nositelj
| 1 |
Osnovni opis projekta/aktivnosti, ciljevi, način provedbe (u partnerstvu ili samostalno) i rezultati.
Vrtić Suncokret provodi projekt pod nazivom "Zasadi bilja što više da naš planet lakše diše", a tema projekta je bioraznolikost. U sklopu tog projekta odgojiteljice zajedno s vrtićkim mališanima i uz pomoć lokalne zajednice uređuju eko park na općinskom zemljištu površine 1226 metara kvadratnih. Do sada je posađeno oko 500 raznih sadnica prema tematskim cjelinama- četinjače, začinski vrt, cvijeće, voćnjak, povrtnjak, ukrasno grmlje. Djeca po uzoru na odrasle usvajaju model ekološkog ponašanja, a ekološki odgoj u vrtiću jedna je od stepenica u odgoju ekološki svjesnih i osjetljivih pojedinaca. Zbog toga se već u ranoj dobi, u dječjem vrtiću potiče stvaranje temeljnih ekoloških spoznaja, pozitivnih pogleda i odnosa prema okolini. Našim eko vrtom želimo kod djece potaknuti razvoj poštovanja, odgovornosti, svjesnosti svojih postupaka, ponašanja i navika u stvaranju raznolikog, zdravog, očuvanog i sigurnog životnog okoliša. Vrt je dostupan široj zajednici na korištenje.
| 2 |
Opišite kako je projekt/aktivnost doprinio obrazovanju o klimatskim promjenama
Program našeg vrtića usmjeren je na stjecanje svijesti o važnosti brige o okolišu jer djeca su ta na kojima svijet ostaje. Tijekom ped. godine u brigu o vrtu uključuju se i roditelji djece (doniranjem raznih presadnica koje ne možemo sami uzgojiti) te i na taj način mijenjamo i njihovu percepciju i stavove tako da i oni postaju sve svjesniji o važnosti očuvanja okoliša. Djeca osjećaju svoju važnost u sustavu jer čine “most” koji povezuje vrtić i njihov dom. Prenose informacije svojim ukućanima, djedovima, bakama te poruku važnosti čuvanja prirode kako bi sačuvali našu planetu.
| 3 |
Na koji način se osiguralo uključivanje zaposlenika i učenika u projekt?
Na vrtu provodimo aktivnosti vezane uz čišćenje i održavanje biljaka (plijevljenje, zalijevanje, okopavanje, uklanjanje posušenih sadnica, sadnja novih presadnica). Uz brigu o samim biljkama, za vrt izrađujemo dekoracije kako bi boravak u vrtu bio što ugodniji. Redovite brinemo o biljkama, a rado ubiremo i plodove u našem voćnjaku i povrtnjaku koje koristimop u vrtićkoj kuhinji, a za roditelje organiziramo radionice. Dakle,svi zajedno ( djeca, djelatnici i roditelji) sudjelujemo u ovom projektu.
| 4 |
Je li kroz projekt ostvarena suradnja s drugom odgojno - obrazovnom institucijom i/ili lokalnom samoupravom? Ukoliko da, molimo navesti s kim i na koji način.
Briga o vrtu povezala je djelatnike vrtića i općine. Djelatnici općine svojim radom u vrtu pomažu pri brizi o biljkama, a ujedno saznaju neka nova znanja o istima. Načelnik Općine nam je velika podrška, posebno financijska kada nam je potrebno, a Općinski radnici rado požu u težim fizičkim poslovima- košnja trave, dovoz zemlje, šljunka i ostalog materijala, postavljane staza i sl.
| 5 |
Koji su koraci poduzeti radi upoznavanja javnosti s projektom, a u kontekstu okoliša?
Plakati na oglasnoj ploči vrtića, roditeljski sastanci , objave projekta na službenim internetskim stranicama i društvenim mrežama Dječjeg vrtića Suncokret i Općine Sveti Đurđ, objave u tiskanim medijima -List Sveti Juraj, Podravski list, Varaždinske vijesti, emisija na radio Ludbregu.
| 6 |
Navedite planove za buduće umnožavanje rezultata projekta/aktivnosti
Nastavljamo sa sadnjom raznolikog bilja, trajnica, grmova, drveća, cvijeća, izrada senzornih elemenata u sklopu parka od recikliranih materijala, smanjenja količina otpada, većinu otpada iskorištavamo ponovo, prikupljanje kišnice za zalijevanje biljaka, prikupljanje slame koja će omogućiti zadržavanje vlage oko biljaka, malčiranje travnatih površina, obrazovne aktivnosti za našu djecu o zaštiti okoliša, prirode i klime, poticanje djelatnika vrtića i roditelja da dolaze u vrtić pješice.
| 7 |
Navedite dodatne informacije o projektu/aktivnosti za koje smatrate da su značajne i navedite izvore gdje se informacije mogu provjeriti
Sve informacije o vrtu vidljive su na facebook stranici vrtića Suncokret.
Opišite zašto baš vi zaslužujete ovu nagradu; po čemu se vaš projekt/aktivnost razlikuje od ostalih?
Smatramo da je naš vrt poseban zato što služi za igru i učenje, ali i pomaže u kreiranju zdravog i raznolikog jelovnika. On je koncipiran tako da djecu poziva na igru zanimljivim i raznolikim sadržajima senzornog parka koji su napravljeni isključivo od prirodnih materijala. Također, omogućuje kompletan senzorički razvoj djece jer djecu poziva na istraživanje svim mogućim osjetilima ( vid, dodir, sluh, njuh). Također, ovo radimo kako bismo ekološki osvijestili širu zajednicu.
Na mladima svijet ostaje - Dječji vrtić “Suncokret Sveti Đurđ”

Žao nam je. Glasanje je namjenjeno samo članovima žirija.