NA MLADIMA SVIJET OSTAJE

OŠ Vijenac Osijek

http://os-vijenac-os.skole.hr/skola
Naziv projekta/aktivnosti
Riba ribi grize rep- mali ribolovci
Razdoblje provedbe aktinosti
školska godina 2022./2023.
Uloga ustanove na projektu/aktivnosti
Nositelj
| 1 |
Osnovni opis projekta/aktivnosti, ciljevi, način provedbe (u partnerstvu ili samostalno) i rezultati.
Projekt se sastoji od sedam obrazovnih cjelina kojima se mlade osposobljava i potiče da se bave športskim ribolovom, vole i čuvaju prirodu te sudjeluju u obilježavanju Međunarodnog dana rijeke Drave. CILJEVI: !.svijest mladih djece i onih koji obrazuju mlade (škole, roditelji) o ulozi sportskog ribolova i ribolovaca u očuvanju i razvijanju vodnog bogatstva radi očuvanja i održivog razvoja prirodnih resursa. 2. Doprinijeti razvijanju i usvajanju ljubavi prema prirodi i provođenju slobodnog vremena u prirodi. 3. Povećati broj članova športskih ribolovnih društava mlađe dobi, educiranih i senzibiliziranih za očuvanje prirode, posebno ribljeg fonda i čistoće obale rijeke. 4. Ojačati svijest mladih o važnosti sakupljanja otpada i brige o čistoći riječnih obala 5. Pridonijeti promociji Grada Osijeka kao grada športskog ribolova sudjelovanjem u obilježavanju Međunarodnog dana rijeke Drave. 6. Športski ribolov uvesti u izvannastavne školske aktivnosti osnovne škole Vijenac.
| 2 |
Opišite kako je projekt/aktivnost doprinio obrazovanju o klimatskim promjenama
Ovim programom odgovaramo na potrebu djece i mladih za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena uz aktivan odmor i rekreaciju, povezan s boravkom u prirodi i osvještavanje važnosti odgovornosti i mogućnosti doprinosa očuvanju prirodnog blaga i čistoga okoliša. osviještenih športskih ribolovaca a što je temelj za očuvanje ribljeg fonda i time održivog razvoja. Predviđamo da polaznici nauče izrađivati i smuđeva gnijezda, kako bi dodatno shvatili potrebu i način očuvanja i samoodrživosti jedne veoma važne riblje vrste. Predviđeno je i da se po završetku edukacijske radionice u prirodi temeljito očisti obala rijeke, kao praktični dio osvještavanja o zbrinjavanju otpada i održivom razvoju. Polaznici će naučiti osnove prve pomoći koja je izuzetno važna, ne samo u ribolovu, već i u svakodnevici.
| 3 |
Na koji način se osiguralo uključivanje zaposlenika i učenika u projekt?
Program „Riba ribi grize rep“- škola za male ribolovce provodi OŠ Vijenac u partnerstvu sa Športsko ribolovnim društvom Drava (ŠRD Drava), a u suradnji sa Zajednicom športsko ribolovnih društava Osijek, i s Crvenim križem. ŠRD Drava osigurava pribor i članstvo učenika, a učitelji i zaposlenici osmišljavaju aktivnosti. U suradnji s Crvenim Križem i Zajednicom športsko ribolovnih društava Osijek održavaju se edukativne radionice u kojima učenici i zaposlenici aktivno sudjeluju.
| 4 |
Je li kroz projekt ostvarena suradnja s drugom odgojno - obrazovnom institucijom i/ili lokalnom samoupravom? Ukoliko da, molimo navesti s kim i na koji način.
Program „Riba ribi grize rep“- škola za male ribolovce provodi OŠ Vijenac u partnerstvu sa Športsko ribolovnim društvom Drava (ŠRD Drava), a u suradnji sa Zajednicom športsko ribolovnih društava Osijek, i s Crvenim križem.
| 5 |
Koji su koraci poduzeti radi upoznavanja javnosti s projektom, a u kontekstu okoliša?
Aktivno ribolovljenje malih ribolovaca prate mediji (novine, televizija, društvene mreže..). U svakom prilogu naglasak je na održivi razvoj i čistoću okoliša. Slijedeće godine, ribolovljenje na osječkoj Vodenici, bit će uvršteno u program Turističke zajednice grada, kao aktivnost prilikom obilježavanja Međunarodnog dana rijeke Drave.
| 6 |
Navedite planove za buduće umnožavanje rezultata projekta/aktivnosti
Slijedeće školske godine povećati broj malih ribolovaca uključenih u projekt. Organizirati edukativne radionice za zainteresirane edukatore- voditelje ovakvih projekata u drugim školama, a to znači da ćemo otvoriti mogućnost suradnje sa ostalim osnovnim školama u Osijeku, a i šire, kako bi program „Riba ribi grize rep“- škola za male ribolovce mogao biti uvršten u nastavu u prirodi.
| 7 |
Navedite dodatne informacije o projektu/aktivnosti za koje smatrate da su značajne i navedite izvore gdje se informacije mogu provjeriti
Program je u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i Pravilnikom o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu te Globalnim ciljevima za održivi razvoj 2030. (cilj.3: Zdravlje i dobrobit; cilj: 14.: Život ispod vode): 15. ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE: 15.2.2. Zaštita voda i mora; 12. SPORT: 12.3. Sportska poduka 12.4. Sportska rekreacija; 14. ZAŠTITA ZDRAVLJA: 14.1.3. Prevencija i zaštita mentalnog zdravlja; 10. ODRŽIVI RAZVOJ: 10.2.1. Edukacija za održivi razvoj urbanih područja.
Opišite zašto baš vi zaslužujete ovu nagradu; po čemu se vaš projekt/aktivnost razlikuje od ostalih?
Ovaj inovativni projekt jedinstven je u Republici Hrvatskoj, a opet tako jednostavan. Svi mi imamo odgovornu ulogu u gospodarenju ribljim fondom (čuvanje i poribljavanje), te je potrebito motivirati i educirati mlade ljude za tu zadaću. To je posebno postalo važno zbog galopirajućih klimatskih promjena i potrebe za prilagodbom i otpornosti na vodno blago i riblji fond za buduće generacije.
Na mladima svijet ostaje - OŠ Vijenac Osijek

Žao nam je. Glasanje je namjenjeno samo članovima žirija.