UTJECAJ NA ZAJEDNICU

HP – Hrvatska pošta d.d.

https://www.posta.hr/
Naziv projekta/inicijative
Zelene inicijative Hrvatske pošte
| 1 |
Lokacija provedbe projekta/inicijative
Hrvatska
Razdoblje provedbe aktinosti
1.1.2022.-30.3.2023.
| 2 |
Osnovni opis projekta/inicijative – ciljevi, aktivnosti koje su se provodile, način provedbe (u partnerstvu ili samostalno), čime je projekt/inicijativa doprinio postizanju ESG ciljeva održivog razvoja, i sl.
Sudjelujemo u sustavu mjerenja i upravljanju održivosti IPC-a (Međunarodne poštanske korporacije) tzv. SMMS sustavu. Pristupanjem The Climate Pledge-u obvezali smo se na prelazak na ugljično neutralno poslovanje do 2040. Pridruživanjem The Science Based Target inicijativi orijentirali smo se na postavljanje znanstveno utemeljenih ciljeva smanjenja emisija. U postizanju ciljeva najviše se oslanjamo na rastući broj električnih vozila. Samo u 2022. godini nabavljeno je 156 električnih vozila, a naš zeleni vozni park trenutno broji 323 električna vozila koja uključuju kombije, četverocikle, mopede, osobna vozila i bicikle. Udio električnih vozila u ukupnoj floti Hrvatske pošte sad iznosi 11%. Uz širenje „zelenog“ voznog parka, proširujemo i vlastitu mrežu punionica za električna vozila. Trenutno je postavljeno oko 70 punionica od ukupno 119 koliko će ih biti do kraja ljeta. Punionice se nalaze u 18 gradova, čime su se osigurali preduvjeti za širenje „zelene“ flote.
| 3 |
Opišite kako je projekt/inicijativa doprinio postizanju ESG ciljeva održivog razvoja u zajednici
Hrvatska pošta podupire povećanje energetske učinkovitosti i pametno upravljanje energijom korištenjem izvora energije s nultim ili malim udjelom ugljika. Širenje „zelene“ flote vozila provodi se u krajnjem cilju učinkovitog korištenja ograničenih prirodnih resursa, korištenja novih tehnologija te povećanja učinkovitosti i optimizacije voznog parka. Naša električna vozila na taj način pridonose: • Ukupnom smanjenju emisija stakleničkih plinova - uvođenjem zelenog voznog parka Hrvatska pošta godišnje ostvari 1.841 t ušteda emisija CO2. • Kvaliteti zraka – smanjuje se onečišćenje zraka u gradovima i ostalim područjima na kojima voze naša električna vozila. • Električna vozila pridonose smanjenju buke čime se smanjuje negativan utjecaj buke na fizičko i psihičko zdravlje ljudi.
| 4 |
Navedite na koji ESG cilj održivog razvoja je projekt/inicijativa bila usmjerena
Elektrifikacija voznog parka Hrvatske pošte ostvaruju se kako ekološki (Environmental) tako i društveni (Social) utjecaj. Elektrifikacijom voznog parka znatno se smanjuju količine emisija stakleničkih plinova (GHG) i onečišćenje zraka. Društveni utjecaj odnosi se na zaposlenike, korisnike i dobavljače opskrbnom lancu. Našim klijentima i dobavljačima pružamo usluge s dodanom okolišnom i društvenom vrijednošću.
| 5 |
Opišite ulogu, značaj i broj sudionika projekta/inicijative (volontera, djelatnika)
• Uprava – donošenjem razvojne strategije koja je usmjerena prema održivom poslovanju • Sektor prijevoza – istražuje tržište i prati tehnološke inovacije i napredak u tehnologijama alternativnih goriva i prijevoznih sredstava. Za potrebe planiranja dostavljaju svoje potrebe (specifikacije) za električna vozila, te educiraju vozače o vozilima, upravljanju i punjenju. • Sektor javne nabave – provodi proces javne nabave električnih vozila.
| 6 |
Opišite ostvarenu pozitivnu vidljivost u medijima, društvenim mrežama ili drugim kanalima komunikacija s javnosti
Prošle godine i u prvom kvartalu 2023. u medijima je bilo 26 objava na temu voznog parka električnih vozila Hrvatske pošte. Zahvaljujući objavama u tiskanim i online medijima podignuta je svijest javnosti o konkretnim koracima Hrvatske pošte u transformaciji poslovanja u održivo i zeleno. Medijskim objavama pokriveno je i pristupanje Hrvatske pošte međunarodnim inicijativama kojima su postavljeni konkretni i mjerljivi ciljevi u smanjenju štetnih emisija.
| 7 |
Na kraju navedite dodatne informacije o projektu/inicijativi za koje smatrate da su značajne i navedite izvore gdje se informacije mogu provjeriti
https://www.posta.hr/hrvatska-posta-pristupila-science-based-targets-inicijativi/9925 https://www.posta.hr/u-vozni-park-hrvatske-poste-stiglo-jos-15-elektricnih-kombija/9847 https://www.posta.hr/hrvatska-posta-obiljezava-zeleni-postanski-dan-9777-9778/9778 https://www.posta.hr/hrvatska-posta-pristupila-globalnoj-inicijativi-the-climate-pledge-9399/9399 https://www.posta.hr/hrvatska-posta-intenzivira-zeleno-poslovanje-9475/9475
Utjecaj na zajednicu - HP - Hrvatska pošta d.d.

Žao nam je. Glasanje je namjenjeno samo članovima žirija.