UTJECAJ NA ZAJEDNICU

Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

www.aquariumkarlovac.com
Naziv projekta/inicijative
Aquatika - slatkovodni akvarij Karlovac - muzej vode
| 1 |
Lokacija provedbe projekta/inicijative
Karlovac
Razdoblje provedbe aktinosti
2022-2023
| 2 |
Osnovni opis projekta/inicijative – ciljevi, aktivnosti koje su se provodile, način provedbe (u partnerstvu ili samostalno), čime je projekt/inicijativa doprinio postizanju ESG ciljeva održivog razvoja, i sl.
Karlovački slatkovodni akvarij Aquatika pridružio se udruženju Svjetske mreže muzeja voda (Global Network of Water Museums) te stao uz bok najpoznatijim svjetskim muzejima i interpretacijskim centrima muzejima te vrste. Uz edukativnu funkciju i izniman značaj za očuvanje podvodnog svijeta hrvatskih rijeka, Aquatika se pridružila vodećim akterima koji na svjetskoj razini imaju ključnu ulogu u obrazovanju i podizanju svijesti o različitim pitanjima vezanima uz vodu. Svjetska mreža muzeja vode osnovana je kao inicijativa za stvaranje sinergija unutar UNESCO-ovog međunarodnog hidrološkog programa. Svoje djelovanje udruženje usmjerava boljoj koordinaciji komunikacijskih i obrazovnih aktivnosti muzeja i sličnih ustanova koje se bave temom vode. Nadalje, bavi se pitanjima i izazovima uzrokovanih klimatskim promjenama poput sve veće nestašice i zagađenja voda, iscrpljivanja resursa, otapanja ledenjaka, nastanka poplava te očuvanja prirodnih staništa.
| 3 |
Opišite kako je projekt/inicijativa doprinio postizanju ESG ciljeva održivog razvoja u zajednici
Projekt Aquatike kao članice Svjetske mreže muzeja vode doprinosi ESG ciljevima: SDG 13 – borba protiv klimatskih promjena - edukacija posjetitelja o mogućnosti svakodnevnih akcija koje pojedinci ili instutucije mogu poduzeti kako bi smanjili svoj utjecaj na klimatske promjene. Primjeri: izložba "Oblaci", akcija protiv korištenja jednokratne plastike, smanjenje grijanja i hlađenja prostora, korištenje suvremenih tehnologija u grijanju i hlađenju, nabava zelene energije, zamjena rasvjetnih tijela u LED, proizdodnja vlastitog komposta itd SDG 6 – čista voda - smanjenje potrošnje pitke vode, edukacija posjetitelja, javnosti i instutucija o potrebi smanjenja potrošnje pitke vode. Voda za akvarije crpi se iz vlastitog bunara, u caffe baru ne prodajemo vodu iz plastičnih boca. SDG 12 – odgovorna potrošnja i proizvodnja: odvajanje otpada, edukacija o zero waste konceptu, zelena knjižnica, suvenirnica sa lokalnim suvenirima bez jednokratne plastike, lokalni dobavljači, digitalizacija
| 4 |
Navedite na koji ESG cilj održivog razvoja je projekt/inicijativa bila usmjerena
SDG 6 – čista voda - smanjenje potrošnje pitke vode, edukacija posjetitelja, javnosti i instutucija o potrebi smanjenja potrošnje pitke vode. Voda za akvarije crpi se iz vlastitog bunara, u caffe baru ne prodajemo vodu iz plastičnih boca.
| 5 |
Opišite ulogu, značaj i broj sudionika projekta/inicijative (volontera, djelatnika)
Aquatika potiče dijalog, komunikaciju i umrežavanje, razmjenu ideja, znanja i iskustva u pogledu vođenja ustanove, zaštite i promicanja bioraznolikosti hrvatskih slatkovodnih ekosustava, društvene uloge, usluge i angažmana ustanove prema potrebama javnosti poticanjem inovativnosti, kreativnosti, sudjelovanja i uključenja osjetljivih skupina. Od otvorenja nas je posjetilo više od 400.000 posjetitelja (prosječno 70.000 godišnje)
| 6 |
Opišite ostvarenu pozitivnu vidljivost u medijima, društvenim mrežama ili drugim kanalima komunikacija s javnosti
Aktivni smo u komunikaciji s medijima, redovito objavljujemo vijesti i organiziramo brojna događanja koja su uvijek medijski popraćena. Na društvenim mrežama imamo 21.000 pratitelja na Facebooku, te 1.320 na Instagramu koje smo kasnije počeli koristiti za komunikaciju. Gotovo sve objave u medijima od otvaranja Aquatike imaju pozitivnu konotaciju. Dobitnici smo brojnih nagrada iz područja arhitekture, turizma, pristupačnosti, korištenja EU fondova i dr.
| 7 |
Na kraju navedite dodatne informacije o projektu/inicijativi za koje smatrate da su značajne i navedite izvore gdje se informacije mogu provjeriti
Aquatika je jedinstveni slatkovodni akvarij u široj regiji, zelena oaza smještena u srcu Hrvatske koja ima namjenu prezentacije i edukacije o flori i fauni hrvatskih rijeka i jezera, geološkoj prošlosti, te tradicijskoj i kulturnoj baštini porječja četiriju rijeka čiji se tokovi sastaju na području grada Karlovca. Svojim ciljevima i rezultatima doprinosi ostvarenju nacionalnih i lokalnih ciljeva razvoja turizma i općenito gospodarstva. Aquatika se u svojoj osnovnoj misiji bavi zaštitom slatkih voda i ribljih vrsta u njima te svim posjetiteljima i javnosti pruža mogućnost da sudjeluju u provedbi edukativnih i znanstveno-istraživačkih aktivnosti vezanih uz očuvanje rijeka i ribljih vrsta. Vizija Ustanove je biti jedinstvena turistička, istraživačka i edukacijska destinacija u području slatkovodne bioraznolikosti. Misija Ustanove je Pružanje jedinstvenog turističkog doživljaja temeljenog na prirodnim resursima, Poticanje očuvanja slatkovodne bioraznolikosti, Umrežavanje gospodarske, edukacijske i istraživačke djelatnosti. Kao turistička atrakcija godišnje privlači velik broj posjetitelja koje educira o slatkovodnoj bioraznolikosti, te vlastitim primjerom želi potaknuti svoje posjetitelje, sugrađane ali i ostale institucije da se uključe u borbu protiv klimatskih promjena. Aquatika je nositelj certifikata ISO 14001 koji donosi i prati provedbu normi koje se odnose na zaštitu okoliša. Certifikatom se potvrđuje da su uspostavljeni funkcionalni sustavi za upravljanje okolišem, koji sadržavaju točno definirane postupke te se negativni utjecaji svih poslovnih aktivnosti, koji mogu utjecati na okoliš, smanjuju se najmanju moguću mjeru. Za više informacija o aktivnostima unutar mreže muzeja vode posjetite https://www.watermuseums.net/.
Utjecaj na zajednicu - Javna ustanova AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

Žao nam je. Glasanje je namjenjeno samo članovima žirija.