UTJECAJ NA ZAJEDNICU

Javna ustanova Zagorje zeleno 1

https://www.zagorje-priroda.hr/
Naziv projekta/inicijative
Sanacija crne točke za vodozemce
| 1 |
Lokacija provedbe projekta/inicijative
Štrucljevo
Razdoblje provedbe aktinosti
Od 8. ožujka do 4. travnja 2023. godine
| 2 |
Osnovni opis projekta/inicijative – ciljevi, aktivnosti koje su se provodile, način provedbe (u partnerstvu ili samostalno), čime je projekt/inicijativa doprinio postizanju ESG ciljeva održivog razvoja, i sl.
Javna ustanova Zagorje zeleno od 8. ožujka do 4. travnja 2023. godine provodila je aktivnost sanacije crne točku za vodozemce u Štrucljevu na županijskoj cesti Sveti Križ Začretje – Zabok. Uz rub ceste bila je postavljena mobilna ograda dužine 350 m koja je sprječavala prelazak žaba preko ceste i usmjeravala ih prema ispustu ispod ceste tako da one sigurno stignu do obližnjeg jezera te prema kantama koje su bile ukopane u zemlju. Radnici JU Zagorje zeleno i volonteri svakog su dan obilazili lokaciju i prenosili žabe preko ceste. Nakon završetka migracije, ograda je uklonjena. Ukupno je preneseno 416 žaba preko ceste te su tako spašene od stradavanja. Najveću brojnost imala je smeđa krastača sa 397 jedinki te šumska smeđa žaba sa 19 jedinki.
| 3 |
Opišite kako je projekt/inicijativa doprinio postizanju ESG ciljeva održivog razvoja u zajednici
S proljećem počinje sezona razmnožavanja i migracije životinja prema mrjestilištima, zbog čega žabe često stradavaju pod kotačima automobila. Crne točke na prometnicama su mjesta stradavanja velikoga broja žaba. Ova aktivnost dio je Kampanje zaštite manjih životinja od stradavanja u prometu. Ovom aktivnosti želimo pridonijeti očuvanju populacija vodozemaca, kako bi oni mogli normalno obavljati svoje životne funkcije koje doprinose očuvanju ravnoteže u prirodi budući da veliki broj žaba strada na prometnicama. Vodozemci imaju veliku ulogu u kontroliranju brojnosti raznih kukaca, poput komaraca te su važna karika koja povezuje hranidbene lance u vodi i na kopnu. Osim toga, osobito su osjetljivi na onečišćenja, što je jedna od karakteristika koje ih čine dobrim bioindikatorima te se često se koriste za monitoring tj. sustavna promatranja okoliša.
| 4 |
Navedite na koji ESG cilj održivog razvoja je projekt/inicijativa bila usmjerena
Aktivnost je usmjerana na zaštitu bioraznolikosti. Ovom aktivnosti želimo pridonijeti očuvanju populacija vodozemaca, kako bi oni mogli normalno obavljati svoje životne funkcije koje doprinose očuvanju ravnoteže u prirodi budući da veliki broj žaba strada na prometnicama. Vodozemci imaju veliku ulogu u kontroliranju brojnosti raznih kukaca, poput komaraca te su važna karika koja povezuje hranidbene lance u vodi i na kopnu.
| 5 |
Opišite ulogu, značaj i broj sudionika projekta/inicijative (volontera, djelatnika)
Za potrebe provedene ove aktivnosti važno je bio uključivanje svih djelatnika i volontera. Radnici JU Zagorje zeleno i volonteri svakog su dan obilazili lokaciju i prenosili žabe preko ceste. Ukupno je sudjelovalo 10 osoba.
| 6 |
Opišite ostvarenu pozitivnu vidljivost u medijima, društvenim mrežama ili drugim kanalima komunikacija s javnosti
Aktivnost je objavljena na web stranici ustanove, na Facebook stranici ustanove, na web portalu sktinice.hr. Članci o aktivnosti su obavljeni u Zagorskom listu, a video na Youtubu. O aktivnosti je snimljena i radio emisija na Radiju Stubica.
| 7 |
Na kraju navedite dodatne informacije o projektu/inicijativi za koje smatrate da su značajne i navedite izvore gdje se informacije mogu provjeriti
Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=mhynLaKybuU&t=4s https://www.zagorje-priroda.hr/sanacija-crne-tocke-za-vodozemce-u-strucljevu-3/ https://www.zagorje-priroda.hr/koje-zabe-spasavamo-od-stradavanja-na-prometnicama-3/ https://www.zagorje-priroda.hr/rezultati-sanacije-crne-tocke-za-vodozemce-u-strucljevu-2023/ https://rhzk.hr/sanacija-crne-tocke-za-vodozemce-u-strucljevu/ https://www.skitnice.hr/i-zabama-treba-pomoc-sanacija-crne-tocke-za-vodozemce-u-strucljevu/ https://www.zagorje-international.hr/2023/03/13/za-sigurnost-u-strucljevu-postavljena-mobilna-ograda-za-vodozemce/
Utjecaj na zajednicu - Javna ustanova Zagorje zeleno

Žao nam je. Glasanje je namjenjeno samo članovima žirija.