ZELENA INOVACIJA

Intis engineering d.o.o.

www.intis-engineering.com
Naziv inovacije
Brza punionica električnih vozila s integriranim baterijskim spremnikom
Osnovni opis inovacije. Molimo uključite informacije je li riječ o potpuno novom proizvodu/usluzi/tehnologiji ili je riječ o unaprjeđenju postojećeg proizvoda/usluge/tehnologije.
Brza DC punionica za električna vozila s integriranim baterijskim spremnikom je novi proizvod koji rješava više problema s kojima se susreću operateri takvih uređaja: -smanjuje trošak priključka na mrežu -smanjuje vršno opterećenje, tj. operativne troškove -omogućava postavljanje brzih punionica na mjesta gdje mreža nije u mogućnosti podržati velike snage priključka
Je li inovacija u prodaji za širu upotrebu
Da
| 1 |
Opišite kako inovacija doprinosi postizanju klimatskih ciljeva, odnosno kako doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova i/ili doprinosi jačanju otpornosti na klimatske promjene.
U narednom vremenu očekivan je eksponencijalni rast korištenja električnih automobila sukladno sve prisutnijoj ekološkoj osviještenosti svjetske populacije. Korištenje ekološki prihvatljivih električnih automobila svakako doprinosi ublažavanju klimatskih promjena i energetskoj učinkovitosti, a naša punionica svojim tehnički i korisnički naprednim karakteristikama doprinijeti uporabi električnih vozila kao i implementaciji obnovljivih izvora energije u njihov rad. Specifičnost u RH jest značajan priljev automobila i putnika tijekom ljetnih mjeseci što može dovesti do problema s opskrbom električnom energijom korisnika koji se nalaze u blizini lokacija sa punionicama električnih vozila, poput primjerice benzinskih postaja na autocestama prema moru. Uz predmetnu inovaciju na takve lokacije moguće je vrlo jednostavno ugraditi solarne panele za opskrbu punionica, bez dodatnog utjecaja na mrežu ili čak s pozitivnim utjecajem na mrežu. Energija proizvedena iz solarnih panela sprema se direktno u integriranu bateriju punionice i kasnije koristi za punjenje električnog vozila ili po potrebi predaje natrag u mrežu. Dakle implementacijom inovativnog rješenja doprinosi se upotrebi obnovljivih izvora energije uz smanjenje korištenja električne energije iz distributivnih centara sa pozitivnim učinkom na okoliš.
| 2 |
Opišite značajke koje inovaciju čini društveno korisnom.
Naša punionica doprinosi prilagodbi postojećeg energetskog sustava u održiviji, konkurentniji i sigurniji sustav. Nove tehnologije irješenja moraju uzeti u obzir cijenu i pouzdanost kao i visoku razinu energetske učinkovitosti. Istraživanje i inovacije ključni su kako bi novi, čisti, učinkovitiji izvori energije bili komercijalno prihvatljivi. Održivi razvoj naše civilizacije uvelike ovisi o uvođenju obnovljivih izvora energije kao zamjene za upotrebu fosilnih goriva.
| 3 |
Opišite inovaciju i njezinu specifičnost po kojoj se inovacija razlikuje od sličnih proizvoda/usluga/tehnologija dostupnih na tržištu. Opišite razloge razvoja inovacije, navedite jasne, detaljne i mjerljive dobrobiti za okoliš i društvo, ukratko opišite životni ciklus inovacije. Opišite kako se postupa s novim proizvodom/uslugom/tehnologijom
Inovacija se od drugih rješenja razlikuje po tome što posjeduje integrirani baterijski spremnik koji joj omogućava da ne opterećuje elektroenergetski sustav, ili čak i da bude energetski neovisna. Dobrobiti za okoliš su: korištenje obnovljive energije direktno na lokaciji (do 100%), omogućavanje infrastrukture za električna vozila (povećava se mogućnost odluke na kupovinu EV). S radom na inovaciji počeli smo 2020. godine, a trenutno imamo spremnu potpuno funkcionalnu punionicu. S našom punionicom rukuje se jedanko kao sa standardnim punionicama. Punionicu je nakon isteka životnog vijeka moguće reciklirati.
| 4 |
Je li inovacija nositelj specifične oznake, dodijeljene od vanjskih procjenitelja
Ne
Navedi oznake (Ukoliko postoje)
| 5 |
Opišite koje ste radnje poduzeli kako bi inovacija bila prepoznata na tržištu. Uključite informacije o načinu unaprjeđenja i utjecaju inovacije na poslovanje vaše tvrtke, utjecaj inovacije na prihode i broj zaposlenih te planovima u budućnosti
Trenutno nije poduzeto puno mjera, obzirom da smo nedavno završili s razvojem. LinkedIn objave, izrada i održavanje prezentacija na nekoliko skupova.
| 6 |
Opišite ukratko potencijal za preslikavanje inovacije (npr. u drugom sektoru ili regiji, i sl.). Uključite informacije o aktivnostima koje ste poduzeli kako biste podijelili znanja, iskustva i dobrobiti u primjeni inovacije. Ukoliko je inovacija već preslikana, molimo navedite gdje.
Inovacija još uvijek nije preslikana, ali vidimo ogroman potencijal za korištenje naših punionica u zemljama diljem svijeta, poglavito u EU.
| 7 |
Na kraju navedite dodatne informacije o inovaciji za koje smatrate da su značajne
Zelena inovacija - Intis engineering d.o.o.

Žao nam je. Glasanje je namjenjeno samo članovima žirija.