ZELENA KAMPANJA

DIJALEKTIKA KRPICA

http://www.galerijaab.com/admira-bradaric
Naziv kampanje
Dijalektika krpica
Razdoblje provedbe kampanje je
po dogovoru
| 1 |
Osnovni opis kampanje. Obuhvaća opis komunikacijskih projekata s klijentima (tijelima državne uprave, tvrtkama, NGO-ima), ciljeve kampanje, način provedbe, koji su bili željeni učinci, čime je kampanja bila usmjerena na održivost, način provedbe i sl.
Ciklus slika " Dijalektika krpica " - akademske likovne umjetnice , prof. mr. Admire Bradarić predstavlja tematiku zaštite prirode od obilne tekstilne proizvodnje . Djela daju ideju da se inustrisko već korišteno platno _ tekstil može koristiti u kreativnom slikarstvu i na taj naćin koliko toliko zaštiti prirodu . Motivi na slika obuhvataju tematiku prirode i predpostavke da ćemo možda imati u budužnosti brda od tekstila . Kroz problematiku tematike pokušava se poslati poruka na zaštitu prirode . Da li nam je potrebno toliko odjevni predmeta ? Da li je razvojom industrije tekstila zapostavljena kultura čovjeka i njegovo duhovno bogačenje , jer kad većinu pitamo kada biraju imeđu odlaska u tržni centar i na kulturni događaj , velika većina bira tržni centar ... i trenutno se zadovoljava . Koliko je todobro za pojedinca a i za samu okolinu ? Koliko je kvalitetna proizvodnja tekstila danas ? Sve su to od neki pitanja , na koja umjetnica pokušava dobiti odgovor ...
| 2 |
Opišite kako je kampanja ostvarila cilj promicanja vrijednosti održivog stila življenja/poslovanja *
Likovna kritika uz ciklus slika „Dijalektika krpica II“ akademske likovne umjetnice Admire Bradarić I u ranijem stvaralaštvu, recimo ciklusu slika „Umoljanske priče“, Admira Bradarić nalazi inspiraciju u prirodi, na obroncima civilizacije, u pastirskim kućicama i rukotvorinama stanovnika Umoljana. Taj život u skladu sa okolnom prirodom ostavit će trajan pečat na senzibilitet umjetnice: šareni limeni krovovi, prepoznatljivi za umoljanske visine, načinjeni su od najlakšeg materijala i kao takvog najpristupačnijeg za gradnju u planinskim, nepristupačnim visinama; ujedno, to je materijal koji će pod prigodnim nagibom najkraće zadržati snijeg. Inspiriranje prirodom umjetnice Bradarić podsjeća, takođe, na preromantičarsko posvećenje šarenilu i mnogostrukosti prirode, nalaženje uzora u prirodi za vječitu novost u ljudskom stvaralaštvu. U ranijim slikama provejava geteovsko uvjerenje da je umjetnost najvrsnije djelo prirode što ga je stvorio čovjek po pravilima prirodnih zakona. Iako odranije umjetnica eksperimentira sa tehnikom kolaža i upotrebom industrijskog tekstila, dominiraju idilični i razigrani prizori, bogatog i svjetlijeg kolorita, u maniru dječijeg crteža i izričaja. U nastavku ciklusa „Dijalektika krpica“ primjećuje se okret u stvaralaštvu Admire Bradarić, ka izričitijem kritičkom stavu i ironizaciji idiličnog prizora, a figuracija polako ustupa mjesto formalnom tkanju. Tematika pejzaža, recimo, neće nam dopustiti mirnu kontemplaciju, nego će „mirno oko“ biti ometeno ogoljavanjem postupka, dijeljenjem pejzaža u triptih, vertikalama od tekstila. U ciklusa „Dijalektika krpica II“ umjetnica nastavlja sa upotrebom tekstila, prije svega sa reciklažom odjeće, u kombinaciji sa uljanim bojama i specijalnim lakom na platnu za slikanje. Prije nego vizualnom sličnošću na novim slikama Admire Bradarić priroda je nagoviještena formama i osjećanjem. Razigranost boja i šarenilo, kao i forme koje su porijeklom prirodne, ipak, ne dozvoljavaju uživanje u idiličnom prizoru, jer to su planine i brjegovi od industrijskog tekstila, pa nastaje „kratak spoj“, ironizacija dopadljivoga. Priroda je prizvana da bi se pokazao njen zaborav, u društvenoj strukturi kojom sve alarmantnije dominiraju masovna sredstva komunikacije i potrošnje. Prepleti i slojevi tekstila koji asociraju izbrazdanost zemlje, ukazuju na nemogućnost bivanja u skladu sa prirodom. Onemogućen je „povratak prirodi“, jer je priroda odavno postala konstrukcija ljudskoga uma, pa umjetnica traga za prirodom u prošlim tehnikama, u historiji čovjekove misli i djela. Odnos koji je nakada umjetnost ostvarivala sa prirodom danas ostvaruje sa industrijom, industrija je „nova priroda“. Suočavanjem različitih svjetonazora, pretakanjem prirodnog u industrijsko i obratno, Bradarić postavlja pitanje sve brže potrošnje u uznapredovalom kapitalizmu i problema nerazorivih materija. U zanosu industrijalizacije čovjek je, zaslijepljen modom i novinom, zaboravio itekako važan segment svakoga proizvoda, a to je njegovo trošenje i postajanje otpatkom. Primjećujući da je predmet postalo teže uništiti negoli ga proizvesti, umjetnica reciklira tekstil, i promišlja instrumentalan status koji predmet za nas ima. Zadivljenost stvarnim habitusom u dalekom kutku Bjelašnice, afinitetom između čovjeka i okoline, pod znakom korisnog, prizvala je neka druga vremena i prostore u kojima je postojala simbioza čovjeka i prirode, a proizvodnja pratila ljudsku mjeru i potrebe. U ciklusu slika „Dijalektika krpica II“ svijet u kojem količina preuzima mjesto vrsnoće, a masovna proizvodnja prijeti uništenju predstavljen je kuljanjem, talasanjem, izbrazdanošću, prepletima slike – tkanine, sa tek ponekom naznakom krova nekog doma. Plet se nastavlja izvan pojedinačne slike, nastavlja se kompozicijom i formalnim elementima, što je ujedinjujući faktor ovog ciklusa. Suočavanjem tradicionalnih i modernih tehnika, upotrebom industrijskog tekstila i uljanih boja na platnu za slikanje, umjetnica nas vraća konkretnom, neposrednom, samom materijalu, te promišljanju „izgradnje“ slike. Mozaik od komadića tkanine primjer je eksperimentiranja sa tradicionalnom tehnikom i novim materijalom, kao i ključ za razumijevanje slika ovoga ciklusa: prepuštanje spletovima boja i oblika, tajnama koje nemaju prepoznatljiv lik u vidljivoj stvarnosti. Vraćajući tekstil u postupak ručnoga rada autorica Bradarić nas zaustavlja u neumitnom ritmu modne industrije, gdje stvar gubi na značaju nakon što je sišla sa proizvodne trake i već sutra se može naći na gomili smeća. Nametnuti ritam široke potrošnje razvijenog kapitalizma djeluje protivljudski i protivprirodno, pa nas umjetnica, u nostalgičnoj gesti, podsjeća na jedinstvo s prirodom i „vrijeme ruke“, prije apsolutne prevlasti industrijskih tehnika, kada je umjetnost bila vrhunski proizvod i uzor među rukotvorinama. Admira Bradarić je osjećala tu prirodnu i historijsku sponu između rukotvorine i umjetnosti posmatrajući smrznute ruke u činu stvaranja odjeće od prirodne vune u Umoljanima. Taj svijet i emocija je njena nepresušna inspiracija. dr. Lamija Neimarlija, viša asistentica na Akademiji likovnih umjetnosti Sarajevo
Navedite kojem području je vaša kampanja doprinijela
uticaj na kulturu življenja
Jeste li mjerili komunikacijski doseg kampanje?
Da ako da, navedite doseg (moguće navesti više oznaka)
| 3 |
Doseg
oko 3,800
| 4 |
Opišite kako ste mjerili ostvarenu vidljivost
putem media i izlozbi
Jeste li kampanju kandidirali za neku drugu nagradu te da li je nagrađivana?
Da Ukoliko da, navedite nagrade
Navedite nagrade
Evropske galerije i učestvovanje na konkursima - način stvaralaštva je više puta zapažen i nagrada za način izražavnja
| 5 |
Na kraju navedite dodatne informacije o kampanji za koje smatrate da su značajne
značajna je jer skreče pažnju i poruku da zaboravljamo na sebe kako pojedinca , da postajemo nepotrebni potrošaći i na taj način uništavamo prirodu planete zemlje ...
Zelena kampanja - DIJALEKTIKA KRPICA

Žao nam je. Glasanje je namjenjeno samo članovima žirija.