ZELENA KAMPANJA

Europski klimatski pakt

https://croatia.representation.ec.europa.eu/index_hr
Naziv kampanje
Europski klimatski pakt
Razdoblje provedbe kampanje je
od 24. rujna do 24. listopada 2022.
| 1 |
Osnovni opis kampanje. Obuhvaća opis komunikacijskih projekata s klijentima (tijelima državne uprave, tvrtkama, NGO-ima), ciljeve kampanje, način provedbe, koji su bili željeni učinci, čime je kampanja bila usmjerena na održivost, način provedbe i sl.
Cilj kampanje bio je osvijestiti naše građane o problemu klimatskih promjena i promovirati EU klimatski pakt. Usmjerili smo je svim građanima, s posebnim naglaskom na mlade jer njima ovaj planet ostavljamo u nasljeđe. Nismo imali budžet za oglašavanje, pa smo morali osmisliti kreativne i atraktivne aktivnosti koje će privući pozornost javnosti. S udrugom Graffiti na gradele na 4 škole u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Sisku oslikali smo murale koji upozoravaju na posljedice klimatskih promjena. Iskoristili smo moć umjetnosti da ovu ozbiljnu temu na zanimljiv način približimo građanima i medijima. S udrugom WWF održali smo edukativne radionice na kojima su mladi raspravljali o uzrocima i posljedicama klimatskih promjena i predlagali kako mogu biti dio rješenja. Održali smo i graffiti radionice u sklopu kojih su mladi svojim grafitima odaslali vlastite poruke o važnosti očuvanja planeta. Projekt je pokazao kako dobra ideja i uz ograničen budžet može organski generirati izniman publicitet.
| 2 |
Opišite kako je kampanja ostvarila cilj promicanja vrijednosti održivog stila življenja/poslovanja *
Koristeći opisane aktivnosti koje su bile edukativne te vizualno i sadržajno atraktivne, kampanja je dosegnula široku javnost, promičući vrijednosti očuvanja našeg planeta i borbe protiv klimatskih promjena. Ove smo vrijednosti direktno promicali kod mladih kroz edukativne i graffiti radionice, u kojima je sudjelovalo više od 120 učenika škola u kojima smo provodili aktivnosti. Upravo će oni krojiti budućnost planeta, zbog čega smo smatrali važnim zahvatiti ovu ciljnu skupinu, osobito uzimajući u obzir da u školama u Hrvatskoj ne postoji sustavna edukacija o klimatskim promjenama, već ona ovisi o entuzijazmu pojedinih nastavnika. Vrijednosti održivog načina života i očuvanja klime promicali smo i kod svih građana i to na dva načina: • direktno putem murala oslikanih na pročeljima škola koji nose trajnu poruku i ostaju svakodnevni podsjetnik na odgovornost čovjeka u očuvanju Zemlje • komunicirajući ključne poruke o klimatskim promjenama i Paktu putem medija, koji su pokazali izniman interes za naš projekt. Posebna je vrijednost ove kampanje u njezinoj dugoročnoj komunikaciji i snažnim porukama koje i dalje nastavljaju živjeti. Jer dok god je ovih murala oni će svakodnevno podsjećati - djecu, roditelje, osoblje škola i svakog prolaznika - na klimatske promjene i njihove posljedice, čijem smanjenju svaki pojedinac može dati svoj doprinos. Naše aktivnosti i sama je Europska komisija izdvojila kao izvrstan primjer među svih 27 država članica Unije u kojima se kampanja provodila.
Navedite kojem području je vaša kampanja doprinijela
Klimatske promjene i uništavanje okoliša prijetnja su egzistenciji Europe i svijeta. Kako bi se riješili ovi problemi, europski zeleni plan će EU pretvoriti u moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo i zajamčiti da: do 2050. nema neto emisija stakleničkih plinova; da gospodarski rast nije ovisan o uporabi resursa; da nijedna osoba ni regija nisu zanemarene. Europska komisija donijela je niz prijedloga kako bi se do 2030. klimatskim, energetskim, prometnim i poreznim politikama smanjile neto emisije stakleničkih plinova za barem 55 % u usporedbi s razinama iz 1990. Ovom ambicioznom europskom planu htjeli smo pridonijeti i kroz projekt Europski klimatski pakt budući da je razina osviještenosti o klimatskim promjenama i dalje nedovoljna. Kampanja je doprinijela osvještavanju svih hrvatskih građanki i građana o globalno rastućem problemu klimatskih promjena u svim područjima ljudskoga djelovanja te devastirajućim posljedicama koje ima na naš planet i sav život na Zemlji. Klimatske promjene nisu samo odgovornost industrija i politika, već i individualna odgovornost. I zato je specifičnost ove kampanje da se obraća pojedincu, ističući da svatko od nas može uvođenjem održivih navika i ponašanja, odnosno malih promjena u svoju svakodnevicu, pridonijeti ublažavanju klimatskih promjena. Upravo kad se mali koraci velikog broja ljudi zbroje, oni mogu imati značajan utjecaj na okoliš. Kampanja je pridonijela i sustavu neformalne edukacije školaraca, koji često nisu svjesni posljedica klimatskih promjena, kao i koliko ponašanje pojedinca može doprinijeti očuvanju okoliša i smanjenju negativnih utjecaja na klimu.
Jeste li mjerili komunikacijski doseg kampanje?
Ne
| 3 |
Doseg
| 4 |
Opišite kako ste mjerili ostvarenu vidljivost
Zahvaljujući iznimnom interesu medija za naše aktivnosti u sklopu kampanje, važne poruke o klimatskim promjenama doprle su do široke javnosti. Sav publicitet ostvaren je organski, bez ijedne plaćene objave, a ukupno je u mjesec dana zabilježeno više od 120 medijskih objava, uključujući 7 TV priloga na nacionalnim televizijama te članke u najčitanijim nacionalnim, lokalnim i specijaliziranim medijima. Tema je ostala živa i po završetku aktivnosti, što je pokazao interes medija i nakon službenog završetka projekta. Osim toga, zabilježili smo više od 60 objava na društvenim mrežama medija, dionika i privatnih korisnika, koji ukupno broje oko 1,5 milijuna pratitelja. Objave su dobile 1127 lajkova, 56 komentara i podijeljene su 32 puta. S obzirom da poruke o klimatskim promjenama ostaju trajno na zidovima škola te su vidljive svima koji kraj njih prolaze, komunikacija se nastavlja sve dok murali ostaju na školama, a broj osoba koje i dalje dosežu je nemjerljiv.
Jeste li kampanju kandidirali za neku drugu nagradu te da li je nagrađivana?
Da Ukoliko da, navedite nagrade
Navedite nagrade
Kampanju Europski klimatski pakt kandidirali smo za nagradu Grand PRix koju dodjeljuje Hrvatska udruga za odnose s javnošću. Kampanja je ušla u finale, a nagrade pobjednicima bit će dodijeljene 4. svibnja 2023.
| 5 |
Na kraju navedite dodatne informacije o kampanji za koje smatrate da su značajne
Uz kreativnu ideju, za uspjeh kampanje važan je bio i dobar odabir partnera, koji su izvrsno rezonirali sa svima – djecom, zajednicom, javnosti, medijima. Odabrali smo kolektiv Graffiti na gradele, koji je svojim umjetničkim aktivnostima već prepoznat kod mlađe publike, kao i renomiranu udrugu WWF Adria, iskusnu u radu sa školarcima, zbog čega smo bili sigurni da će učinkovito mladima prenijeti poruke o klimatskim promjenama. Video je pretežak za upload, preuzmite na linku: https://rb.gy/ggsxp
Zelena kampanja - Europski klimatski pakt

Žao nam je. Glasanje je namjenjeno samo članovima žirija.